Deli sa prijateljima:
Tri nova zvuka! Tri nove radio stanice! Jer sve što treba da čuješ uskoro dolazi! Potraži više informacija na https://bit.ly/3rPZqaX
Lable and Corporate © Univerzum HD Media Network of Media Brands 2022

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je sedamnaesto vanredno zasedanje srpskog parlamenta u dvanaestom sazivu, za sredu 9. februar tekuće godine. Primenom elektronskog sistema zaključeno je da je u sali prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, što je dovoljno za kvorum. Potom je većinom glasova usvojen zapisnik šesnaeste sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije iz 2021. godine, kao i zapisnik petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, održane 11. januara 2022. godine.

Za sednicu sedamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije određen je dnevni red po sledećim tačkama:

1. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;

2.  Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

4.  Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

5.  Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca i

6.  Predlog odluke o razrešenju i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.

Na predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića, usvojen predlog da se obavi pretres po ovim tačkama.

Foto: Univertzum HD Media

Predsednik parlamenta najavio je da će tokom dana biti održane dve sednice Narodne skupštine, pri čemu će prva biti završena do 16h, a druga, posebna sednica biće posvećena proglašenju promene Ustava i ustavnog zakona, koja će biti održana u 17 časova.

Prvu reč na sednici imala je Marija Aranđelović Jureša, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva, koja je izjavila da je na osnovu člana 47. zakona o sudijama, Visoki savet sudstva tokom 2021. godine u Službenom glasniku Republike Srbije i u dnevnom listu Politika oglasio izbor sudija za Osnovni sud u Vrbasu, da je Komisija Visokog saveta sproveo proceduru za ocenu stručnosti, dostojnosti i osposobljenosti kandidata za sudije – proveru prijava kandidata, sproveo ispit, obavila razgovore i listu kandidata, koji se prvi put biraju za Osnovni sud u Vrbasu. Isti postupak za izbor sudija na osnovu objave u Službenom glasniku i listu Politika, sproveden je za kandidate za sudije za Osnovni sud u Mladenovcu, za Prvi osnovni sud u Beogradu i Drugi osnovni sud u Beogradu. Komisija je sastavila listu kandidata za svaki od ovih sudova i objavila na sajtu Visokog saveta sudstva. Narodnoj skupštini je dostavljeni su predlozi Visokog saveta sudstva o izboru tri kandidata za sudijsku funkciju za Osnovni sud u Vrbasu, Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi opštinski sud u Beogradu i za Opštinski sud u Mladenovcu.

Reč je dobila i Tanja Vukićević, izborni član Državnog veća tužilaca predstavila je poslanicima predlog Državog veća tužilaca za prvi izbor 29 zamenika u 17 Osnovnih javnih državnih tužilaštva u Srbiji. Shodno odredbama člana 78 i 79 Zakona o javnom tužilaštvu Državno veće tužilaca za objavilo je dva oglasa za izbor zamenika javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima 13. maja i 23. juna 2021. godine. Za izbor javnih tužilaca prijavilo se 205 kandidata. Državno veće tužilaca je na sednicama 31. maja i 23. novembra 2021.god. donelo je odluka o obrazovanju ispitne komisije, koja će sprovesti ispit, na kome se proverava osposobljenost i stručnost kandidata, koji se prvi put biraju za funkciju zamenika javnog tužioca. Ispitna komisija sprovela je ispit 24. juna i 30. novembra 2021. godine shodno odredbama Pravilnika o načinu polaganja ispita, nakon čega su rezultati ispita objavljivani na internet prezentaciji Državog veća tužilaca. Obavljen je razgovor sa kandidatima, koji su položili ispit za ocenu stručnosti i osposobljenosti i kandidatima, koji su završili početnu obuku. Na sednici održanoj 25. januara 2022. godine Državno veće tužilaca utvrdilo je rang-liste kandidata za izbor zamenika i objavilo ih na internet prezentaciji Veća. Na osnovu zakona, kandidati su imali pravo prigovora, ali prigovora nije bilo. Nakon toga Državno veće tužilaca razmatralo je konačne rang liste na osnovu podataka iz prijava za oglas i dokumentacije. Na osnovu ocena kandidata i drugih podataka, Veće je donelo odluku za prvi izbor zamenika javnih tužioca. 

Tri nova zvuka! Tri nove radio stanice! Jer sve što treba da čuješ uskoro dolazi! Potraži više informacija na https://bit.ly/3rPZqaX
Lable and Corporate © Univerzum HD Media Network of Media Brands 2022

Tanja Vukićević je zatim pročitala imena pomoćnika tužilaca iz odluke o predlogu kandidata za prvi izbor za zamenika javnih tužilaca.* Kako Narodna skupština na predlog Državnog veća tužilaca na osnovu člana 75, Stav 1 Zakona o javnom tužilaštvu, bira osobe za ovu funkciju na period od tri godine, predložila je narodnim poslanicima da usvoje predlog Državnog veća tužilaca.

*Dokument se može naći na sajtu Državnog veća tužilaca (http://www.dvt.jt.rs/):
„Odluka o predlogu kandidata za prvi izbor za zamenika javnog tužioca“
http://www.dvt.jt.rs/wp-content/uploads/2022/02/Odluka-o-predlogu-kandidata-za-prvi-izbor-za-zamenika-javnog-tu-ioca-31.1.2022.-godine-za-sajt.pdf 

Nakon što je obavljena rasprava po utvrđenim tačkama dnevnog reda, za 16 časova potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić zakazao je glasanje za šest predloga iz dnevnog reda Sedamnaestog vanrednog zasedanja parlamenta. Predsednik parlamenta Ivica Dačić utvrdio je kvorum, nakon čega se prešlo na odlučivanje. Stavljen je na glasanje prvi predlog po tačkama dnevnog reda – Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Skupština je jednoglasno usvojila ovaj predlog. 

Potom su većinom glasova narodnih poslanika izglasani i ostali predlozi iz dnevnog reda zasedanja, a usledilo je glasanje za amandmane: na drugi predlog poslanici Đorđe Milićević i Samir Tandir podneli su amandmane, koji su usvojeni većinom glasova. Potom je počelo glasanje o predlogu u celini, koje je takođe izglasan većinom.

Foto: Univertzum HD Media

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić je posle glasanja zaključio sednicu Sedamnaestog vanrednog zasedanja narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.

Portal Univerzumhd.rs na društvenim mrežama:
Facebook

Instagram
Twitter
Google Play:
TvojPortal


Radio DVA:
Google play Store
TuneIn IOS & Android
Facebook

Instagram
Twitter