Predsednik Vučić primio je ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije Osamu Dahil Al-Ahmadija