Palata Srbija, najveći luster na svetu

Za više fotografija pretplatite se na foto servis.